• Moet ik alle machtigingen van donateurs opnieuw laten afsluiten?

  Item 0

blacklisting en whitelisting

Wat is het?
De kern van blacklisting en whitelisting is dat een consument via internetbankieren kan bepalen of een incassant wel of niet van zijn rekening mag incasseren, ook al heeft hij aan de incassant een machtiging afgegeven. Binnen SEPA zal iedere rekeinghouder van zijn bank hiervoor de volgende mogelijkheden krijgen:

 • het blokkeren van incasso-opdrachten van gespecificeerde incassanten of machtigingen (blacklisting)
 • het beperken van incasso-opdrachten tot een bepaald bedrag en/of frequentie
 • het blokkeren alle incasso-opdrachten
 • autoriseren van incasso-opdrachten van gespecificeerde incassanten (whitelisting)

Impact
Blacklisting zal bij goede doelen niet zo vaak voorkomen. Een rekeninghouder zal deze stap pas zetten als er malafide partijen van zijn/ haar rekening incasseren en dat niet beëindigd kan worden. De beperking van incasso's tot een bepaald bedrag of frequentie lijkt al een iets groter risico. De geïncasseerde bedragen zijn misschien niet zo hoog, maar maandelijks incasseren leidt wel tot een flink aantal incassomomenten. Vaak zullen donateurs geen rekening houden met een dergelijke beperking wanneer ze structurele steun via een doorlopende machtiging toezeggen. Dat geldt ook voor de situatie waarin een rekeninghouder helemaal het automatisch incasseren helemaal blokkeert: ook daar zal men zich niet altijd van bewust zijn.

In whitelisting schuilt voor alle incassanten, en dus ook voor goede doelen, de grootste bedreiging. Whitelisting houdt in dat iemand, behalve het afgeven van een machtiging, ook in de internetbankierenomgeving aan moet vinken dat u als goed doel geld mag incasseren. Doet de donateur dat niet, dan wordt uw incasso-opdracht geweigerd. Dat betekent voor goede doelen dat het bezit van een handtekening nog niets zegt over het daadwerkelijk binnenkrijgen van de toegezegde steun. Daarvoor is het nodig dat de donateur u op de whitelist plaatst.

Invoering
Vanwege de impact is over deze maatregel in de Taskforce SEPAmigratie de afgelopen maanden veel gesproken. De uitkomst is dat blacklisting en whitelisting vanuit het Rulebook verplicht is en dus ook door de banken uitgevoerd moet worden. Wel mogen banken, ook in hun eigenbelang (denk aan alle weigeringen), bij de invoering van whitelisting een overgangsfase hanteren.   
Deze overgangsfase is hier als volgt uit. Vanaf 1 februari 2014 zullen de banken per rekening het incassoverkeer monitoren: wie incasseert er van deze rekening? Op basis hiervan doet de bank iedere rekeninghouder vervolgens een voorstel voor de incasso's die in één keer op de whitelist geplaatst kunnen worden. Rekeninghouders kunnen dit voorstel dan wel, niet of gedeeltelijk overnemen. Na deze introductieperiode, die vermoedelijk tot 1 maart 2015 duurt, zal de gewone whitelisting ingaan.
Complicerende factor hierbij is dat banken vrij zijn in de manier waarop de whitelisting invoeren. Het kan dus ook zijn uw bank vanaf 1 februari 2014 direct met 'gewone whitelising' begint als men verzoeken hiertoe van rekeninghouders krijgt. Bovendien moet u rekening houden met de verschillen in de overgangsregeling van alle banken waar uw donateurs bankieren.

Niet (zelf) internetbankieren
Daarnaast zijn er twee andere zaken die blacklisting en whitelisting extra ingewikkeld maken. En dat heeft te maken met de oudere donateurs, een voor goede doelen belangrijke groep. Deze oudere donateurs zijn nog lang niet altijd overgestapt zijn op internetbankieren. Dat betekent dat het toevoegen aan een whitelist waarschijnnlijk via een formulier op papier zal moeten gebeuren. Hoe dat precies zal gaan bepaalt iedere bank waarschijnlijk voor zichzelf. Maar het zal in ieder geval omslachtiger zijn dan via internetbankieren.
Daarnaast zijn er veel oudere donateurs die niet zelf meer hun financiën beheren maar dat laten doen door hun kinderen. 'Vader of moeder' heeft een toezegging gedaan, maar zoon of dochter moet de whitelisting in orde maken. Er is een flinke kans dat die, al dan niet in overleg, zegt: het is wel eens genoeg, dat doen we niet meer. En dus heeft u wel een toezegging, maar die levert u geen cent op.

Blacklisting, whitelisting en uw fondsenwervingsstrategie
Vooral whitelisting brengt een aantal issues en vragen naar boven die een plek moeten krijgen in uw fondsenwervingsstrategie. Wij geven u er een aantal mee.

 • Hoe gaat u over blacklisting en whitelisting communiceren naar uw bestaande donateurs? Hierbij moet u er rekening houden mee houden dat banken whitelisting verschillend kunnen invoeren. Voor de ene donateur gaat het dus op eem andere dan voor de andere donateur.
 • Welke inspanningen gaat u plegen om op de whitelist te komen van nieuwe donateurs die een machtiging afgeven? En welke extra kosten zijn hiermee gemoeid?
 • Er komt een extra beslismoment, voor de donateur zelf of voor degene die zijn financiën beheert. Hoe zorgt u ervoor dat dit niet een afhaakmoment wordt?
 • Wordt het misschien zinvoller in te zetten op het werven van 'opname op de whitelist' dan bijvoorbeeld de natte handtekening? Expliciter dan opname op een whitelist kan toestemming eigenlijk niet zijn.
 • Gaat u voor 1 maart 2015 (invoeren 'gewone whitelisting') extra inzetten op het werven van machtigingen, omdat deze op het whitelistvoorstel vanuit de bank komen staan?
 • Hoe volgt u weigeringen op die te maken hebben met blacklisting, whitelisting of andere maatregelen van donateurs? Het zal lang niet altijd onwil, maar ook vaak een kwestie van onbekendheid of 'vergeten' zijn.

 

Meer weten over de impact blacklisting en whitelisting, of andere SEPA-onderwerpen? Bel (038-4268400) of mail Arnoud of Chantal.

Naar mobiele navigatie