• Geloof jij in delen? Kom werken bij Christal!

  Item 0
 • Iedere gever wil graag erkend worden; bedanken voor de gift is dan ook altijd de start van ons gesprek.

  Item 1
 • Bij ons verdienen mensen geld voor zichzelf, door iets goeds te doen voor een ander.

  Item 2

Wij zijn trots op de klanten voor wie wij mogen werken. Stuk voor stuk organisaties met dezelfde passie als wij: een betere wereld. Wij helpen hen graag om de wereld mooier te maken, door hen te verbinden met hun donateurs.

Hier staan de klanten voor wie wij in de afgelopen 2 jaar hebben gewerkt. Om het een beetje overzichtelijk te houden hebben we ze op alfabethische volgorde gezet en in drie clusters gedeeld. Op deze pagina staan de letters A tm I.

Klik op het logo voor meer info over de klant en de campagnes

Sluiten

3xM

over 3xM

3xM bereikt mensen met het evangelie in landen waar het niet of nauwelijks doordringt, door middel van televisie-programma’s die aansluiten bij lokale taal en cultuur.
www.3xm.nl   

Campagnes voor 3XM:

 • happy call eerste giftgevers
 • conversie AC naar AI
 • heractivering niet-actieve gevers
 • servicecall

 

Meer info bij André Poortman

Sluiten

Agriterra

over Agriterra

Agriterra steunt boerenorganisaties in hun strijd tegen armoede, met inzet van deskundigen uit de Nederlandse agrarische wereld en met geld van Nederlandse overheid. Onze overtuiging is dat sterke landbouworganisaties leiden tot meer democratie, economische groei en spreiding van inkomen.
www.agriterra.org

Campagnes voor Agriterra:

 • telefonisch onderzoek

 

 

Meer info bij Arnoud van der Kolk

 

 

Sluiten

AMREF Flying Doctors

over AMREF

Als belangrijkste gezondheidsorganisatie in Afrika zijn we geworteld in dat continent en zetten we onze kennis en expertise al meer dan 55 jaar met succes in.
www.amref.nl

Campagnes voor AMREF:

 • scholencampagnes

 

 

 

Meer info bij Sarieke Bronkhorst

Sluiten

Amsterdam in Beweging voor Jezus Christus

over Amsterdam in Beweging

Amsterdam in beweging voor Jezus Christus (Aib) is een partnerschap van kerken in groot-Amsterdam die ernaar verlangen de stad in beweging te zien voor Jezus Christus. www.amsterdaminbeweging.nl

Voor Amsterdam in Beweging doen wij:

 • koude werving
 • donateursadministratie

 

 

 

accountmanager Greetje Boxem

Sluiten

Bartimeus Sonneheerdt

over Bartimeus Sonneheerdt

Blinden en slechtzienden moeten volop mee kunnen doen in de samenleving. Bartiméus Sonneheerdt zet zich daarom al bijna 100 jaar in voor mensen met een visuele beperking
www.steunbartimeus.nl

Campagnes voor Bartimeus Sonneheerdt:

 • happy call eerste giftgevers
 • upgradecampagnes
 • heractivering niet-actieve gevers

 

 

Meer info bij Frank Swinkels

Sluiten

Bible League

over Bible League

Het is het verlangen van Bible League dat mensen tot geloof in Jezus Christus komen. Daarom dienen we de lokale kerk, overal ter wereld, met Bijbels, studiemateriaal en training.
www.bibleleague.nl 

Campagnes voor Bible League:

 • conversie AC naar AI
 • heractivering niet-actieve gevers
 • Finbox

 

 

Meer info bij André Poortman

Sluiten

Bond tegen Vloeken

over Bond tegen Vloeken

De Bond tegen vloeken wil Nederland mooier maken wat betreft taalgebruik. Onze doelstelling is zichtbaar zijn in de publieke ruimte en vormend bezig zijn in relatie tot doelgroepen.
www.bondtegenvloeken.nl

voor Bond tegen Vloeken deden wij

 • upgradecampagnes
 • conversie AC naar AI
Meer info bij Sarieke Bronkhorst
Sluiten

Christelijk Charitatief Peil

over CCP

CCP is een 2-jaarlijks onderzoek naar het het imago en de waardering van hun organisatie en van de sector als totaal onder christelijke donateurs. Ook biedt het onderzoek een analyse van de geefbereidheid en het geefgedrag van christelijk Nederland. CCP is een initiatief van Christal en IDD.
www.christelijkcharitatiefpeil.nl

Campagnes voor CCP:

 • telefonisch onderzoek
 • rapportage

 

Meer info bij Frank Swinkels

Sluiten

Christenen voor Israel

over Christenen voor Israel

Stichting Christenen voor Israël stelt zich ten doel om christenen in Nederland en wereldwijd bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld. 
www.christenenvoorisrael.nl

Campagnes voor Christenen voor Israel:

 • conversie AC naar AI
 • heractivering niet-actieve gevers
 • SEPA Kompas voor goede doelen
 • achterbanonderzoek

 

Meer info bij André Poortman

Sluiten

ChristenUnie

over ChristenUnie

De ChristenUnie wil een politieke partij zijn die de samenleving in beweging brengt. Zij mobiliseert via netwerken op diverse niveaus mensen, maatschappelijke organisaties en kerken om samen na te denken over de toekomst. Het is onze ambitie om de christelijke waarden te vertalen in normen voor de overheid en de samenleving.
www.christenunie.nl

Campagnes voor ChristenUnie: 

 • Ledenwervering
 • Vriendenwerving 
 • Servicecall

 

Meer info bij Jelmer Slager

 

Sluiten

Cliniclowns

over Cliniclowns

‘Kinderen weer kind laten zijn’, daar gaat het ons om. Via al onze activiteiten willen we afleiding en plezier bieden aan kinderen met een ziekte of handicap (lichamelijk of geestelijk). Daarmee willen we een bijdrage leveren aan hun kwaliteit van leven. www.cliniclowns.nl

Campagnes voor Cliniclowns:

 • upgradecampagnes

 accountmanager Chantal Visser

Sluiten

CNV

over CNV

CNV Publieke Zaak komt op voor de belangen van werknemers. Naast arbeidsvoorwaarden, arbeids-omstandigheden en salaris vindt CNV bijvoorbeeld gezond en met plezier werken ook heel belangrijk. CNV behartigt de belangen collectief en individueel.
www.cnv.nl

Campagnes voor CNV:

 • ledenwerving
 • servicecall

 

Meer info bij Jelmer Slager

Sluiten

Diabetes Fonds

over Diabetes Fonds

Het Diabetes Fonds maakt zich sterk om diabetes en complicaties te voorkomen en te genezen. We geven mensen met diabetes nu en in de toekomst een betere kwaliteit van leven. Daarom zamelen wij geld in voor wetenschappelijk onderzoek en voorlichting.
www.diabetesfonds.nl

Campagnes voor DiabetesFonds: 

 • happy call eerste giftgevers
 • upgradecampagnes
 • Leads nabellen
 • SEPA Kompas voor goede doelen
   

Meer info bij Jelmer Slager

Sluiten

Dorcas

over Dorcas

Dorcas is een christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, sociale hulp, noodhulp en wederopbouw. Zij steunt de allerarmsten ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging. Daarbij richt zij zich op Oost-Europa en Afrika.
www.dorcas.nl

Campagnes voor Dorcas:

 • happy call eerste giftgevers
 • conversie AC naar AI
 • heractivering niet-actieve gevers
 • Koude werving

 

Meer info bij Jelmer Slager

Sluiten

Edukans

over Edukans

Wereldwijd gaan 61 miljoen kinderen niet naar school. Onderwijs maakt weerbaar, geeft kinderen vaardigheden waar ze hun leven lang profijt van hebben. Daarom werkt Edukans aan meer scholen, schoolbanken, schoolborden, meer boeken en leraren in ontwikkelingslanden.
www.edukans.nl

Campagnes voor Edukans:

 • happy call belangstellenden
 • upgradecampagnes
 • AcceptEmail
 • SEPA Kompas voor goede doelen


accountmanager Sarieke Bronkhorst

Sluiten

Evangelische Omroep

over EO

De EO heeft het verlangen om vanuit een persoonlijke relatie met Jezus Christus het Goede Nieuws van Gods Koninkrijk vorm te geven en door te geven. Vanuit dit verlangen wil de EO zoveel mogelijk mensen bereiken en bouwen aan de samenleving.
www.eo.nl

Campagnes voor EO:

 • conversie AC naar AI
 • abonneewerving

 

 

Meer info bij Sarieke Bronkhorst

Sluiten

EO Metterdaad

over EO Metterdaad

EO Metterdaad helpt mensen in armoede of onrechtvaardige omstandigheden te overleven en hun leven weer op te bouwen. Via televisie en radio werft Metterdaad geld voor lokale christelijke noodhulp, ontwikkelingswerk en zending wereldwijd.
www.eo.nl/metterdaad

Campagnes voor EO-Metterdaad: 

 • conversie AC naar AI

 

 

Meer info bij Jelmer Slager

 

Sluiten

Evangelische Hogeschool

over Evangelische Hogeschool

Het onderwijs van de Evangelische Hogeschool richt zich op geloofstoerusting, persoonlijke ontwikkeling, orientatie op cultuur en maatschappij, intellectuele ontwikkeling, studievaardigheden en studie- en beroepskeuze. Dit doet zij vanuit de missie om jongeren toe te rusten om als christen in de samenleving te staan.
www.eh.nl

Campagnes voor de Evangelische Hogeschool:

 • happy call eerste giftgevers

 

Meer info bij Arnoud van der Kolk

Sluiten

Gevangenenzorg Nederland

over Gevangenenzorg Nederland

Vanuit de overtuiging dat de barmhartigheid van God in Zijn Zoon Jezus Christus zich ook uitstrekt naar de medemens in de gevangenis, wil Gevangenenzorg een organisatie zijn voor verzoening en herstel voor de gevangene en zijn familie. www.gevangenenzorg.nl

Campagnes voor Gevangenenzorg Nederland:

 • happy call eerste giftgevers
 • upgradecampagnes

accountmanager Sarieke Bronkhorst

Sluiten

Groot Nieuws Radio

over Groot Nieuws Radio

De missie van Groot Nieuws Radio is om 24 uur per dag, 7 dagen in de week, het Evangelie van Jezus Christus te laten horen op 1008 AM.
www.grootnieuwsradio.nl

Voor Groot Nieuws Radio doen wij

 

 • upgradecampagnes
Meer info bij André Poortman

 

 

Sluiten

GZB

over GZB

De GZB (Gereformeerde Zendingsbond) ondersteunt als zendingsorganisatie in de Protestantse Kerk in Nederland de roeping van gemeenten in Nederland en wereldwijd in de uitvoering van de bijbelse opdracht om het Evangelie van het koninkrijk van God door te geven.
www.gzb.nl

Campagnes voor GZB: 

 • happy call eerste giftgevers
 • conversie AC naar AI
 • upgradecampagnes
 • heractivering niet-actieve gevers


Meer info bij André Poortman

Sluiten

HGJB

over HGJB

De HGJB wil jongeren toerusten om als christen voor Gods aangezicht te leven. Dit betekent dat we jongeren in beweging willen zetten om Jezus te (gaan) volgen en dat we hen willen leren hoe zij dit in hun dagelijkse leven handen en voeten kunnen geven.
www.hgjb.nl

Campagnes voor HGJB:

 • happy call eerste giftgevers
 • upgradecampagnes
 • heractivering niet-actieve gevers

 


Meer info bij André Poortman

Sluiten

Hospitaalbroeders

over Hospitaalbroeders

Al meer dan 450 jaar zijn wij specialist in de geestelijke gezondheidszorg en runnen wij ziekenhuizen en klinieken in negen Afrikaanse landen.
www.hospitaalbroeders.nl

voor Hospitaalbroeders doen wij

 • happy call eerste giftgevers

 

 

Meer info bij Sarieke Bronkhorst

Sluiten

Hulp Oost Europa

over Hulp Oost Europa

Stichting Hulp Oost-Europa is een diaconale organisatie die samenwerkt met plaatselijke kerkelijke gemeenten of christelijke organisaties in Oost-Europa om hen te helpen met gemeenteopbouw en missionaire, evangelisatorische, diaconale en onderwijskundige toerusting.
www.hulpoosteuropa.nl

Campagnes voor Hulp Oost-Europa: 

 • happy call eerste giftgevers
 • conversie AC naar AI
 • heractivering niet-actieve geversMeer info bij André Poortman

Sluiten

IMPACT Netwerk

over IMPACT Netwerk

IMPACT Netwerk is een open netwerk van christelijke young professionals. Door elkaar op te zoeken worden verbindingen gelegd, daarnaast zorgen verschillende professionele events voor de nodige inspiratie en zijn er geweldige mogelijkheden om met elkaar de verdieping te zoeken in structurele groepen.
www.impactnetwerk.nl

Campagnes voor IMPACT Netwerk: 

 • happy call belangstellenden

 


Meer info bij Sarieke Bronkhorst

 

Sluiten

In de Rechte Straat

over In de Rechte Straat

In de Rechte Straat (IRS) is een interkerkelijke stichting die zich ten doel stelt rooms-katholieke medemensen bekend te maken met het oorspronkelijke Evangelie van Jezus Christus
www.inderechtestraat.nl

Campagnes voor IRS: 

 • conversie AC naar AI
 • heractivering niet-actieve gevers

 

 


Meer info bij André Poortman

Sluiten

Interserve

over Interserve

Interserve is een internationale, interkerkelijke zendingsorganisatie die christenen in hun vakgebied uitzendt naar Azië en de Arabische wereld. In woord en werk getuigen Interserve-werkers van hun geloof in Jezus Christus.
www.interserve.nl 

Campagnes voor Interserve: 

 • conversie AC naar AI
 • heractivering niet-actieve gevers
 • upgradecampagnes
 • ontwikkeling fondsenwervingsstrategie

 

Meer info bij André Poortman

Sluiten

IZB

over IZB

We zijn een missionaire dienstverlener: we helpen kerkelijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland bij het vervullen van hun missionaire roeping.
www.izb.nl

Campagnes voor IZB deden: 

 • heractivering niet-actieve gevers

 

 

 

Meer info bij André Poortman

Naar mobiele navigatie