• Geloof jij in delen? Kom werken bij Christal!

  Item 0
 • Item 1 Item 1

  Je kunt pas goed vragen om een gift,

  als je zelf gelooft dat die gift verschil maakt.

 • Wij geloven dat we de wereld mooier maken door mensen te stimuleren iets goeds te doen voor een ander.

  Item 2

Wij zijn trots op de klanten voor wie wij mogen werken. Stuk voor stuk organisaties met dezelfde passie als wij: een betere wereld. Wij helpen hen graag om de wereld mooier te maken, door hen te verbinden met hun donateurs.

Hier staan de klanten voor wie wij in de afgelopen 2 jaar hebben gewerkt. Om het een beetje overzichtelijk te houden hebben we ze op alfabethische volgorde gezet en in drie clusters gedeeld. Op deze pagina staan de letters J tm R.

Klik op het logo voor meer info over de klant en de campagnes

Sluiten

Kerk in Actie

over Kerk in Actie

Kerk in Actie steunt zowel in Nederland als wereldwijd het werk van honderden christelijke kerken en organisaties, onze partners, om mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te geven. Deze samenwerking is op gebaseerd op gelijkwaardigheid.
www.kerkinactie.nl

Campagnes voor Kerk in Actie:

 • happy call eerste giftgevers
 • upgradecampagnes
 • conversie AC naar AI
 • heractivering niet-actieve gevers


Meer info bij André Poortman

Sluiten

Kom Over en Help

over Kom Over en Help

Kom over en help wil er zijn voor arme kinderen en kwetsbare gezinnen in Oost-Europa en Eurazië. Geroepen vanuit Gods Woord.
www.komoverenhelp.nl

Campagnes voor Kom Over en Help: 

 • happy call eerste giftgevers
 • conversie AC naar AI
 • upgradecampagnes

 

 

Meer info bij André Poortman

Sluiten

Leprazending

over Leprazending

Leprazending heeft oog voor mensen met lepra, wij reiken hen de hand en werken samen mét hen aan herstel van hun leven. Wij helpen met onder meer medische zorg, operaties en uitzicht op inkomen. Met ontferming bewogen, in navolging van Jezus.
www.leprazending.nl

Campagnes voor Leprazending: 

 • happy call eerste giftgevers
 • conversie AC naar AI
 • upgradecampagnes
 • heractivering niet-actieve gevers
 • servicecall
 • Finbox

Meer info bij André Poortman

Sluiten

Light for the World

over Light for the World

Wij geloven dat ieder mens waardevol is. Goede oogzorg behoort voor iedereen beschikbaar te zijn, zodat niemand onnodig blind door het leven hoeft te gaan. Daarnaast zien wij uit naar een wereld waar mensen met een handicap niet worden achtergesteld, maar volwaardig meedoen in de maatschappij. 
www.lightfortheworld.nl

Campagnes voor Light for the World: 

 • happy call eerste giftgevers
 • conversie AC naar AI
 • heractivering niet-actieve gevers
 • onderzoek

Meer info bij André Poortman

Sluiten

Longfonds

over Longfonds

 In Nederland zijn ruim een miljoen mensen met een longziekte. Het Longfonds zet zich voor hen in, want longen zijn van levensbelang. Samen strijden we om longziekten de wereld uit te krijgen en proberen we van belang te zijn voor mensen met longziekten.
www.longfonds.nl

Campagnes voor Longfonds:

 • vrijwilligerswerving (collectanten)

 

Meer info bij Sarieke Bronkhorst

Sluiten

Mission Aviation Fellowship

over MAF

MAF (Mission Aviation Fellowship) is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven; met vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Elke 5 minuten stijgt ergens ter wereld een MAF vliegtuig op om te helpen.
www.maf.nl

Campagnes voor MAF:

 • happy call eerste giftgevers
 • conversie AC naar AI
 • upgradecampagnes
 • heractivering niet-actieve gevers

Meer info bij Jelmer Slager

Sluiten

Mercy Ships

over Mercy Ships

Mercy Ships Holland wil mensen en middelen inzetten ter ondersteuning van het internationale werk van Mercy Ships. Mercy Ships wil, in navolging van Jezus, hoop geven en genezing brengen aan kansarme mensen in de allerarmste ontwikkelingslanden.
www.mercyships.nl 

Campagnes voor Mercy Ships: 

 • happy call eerste giftgevers
 • heractivering niet-actieve gevers
 • onderzoek
 • SEPA Kompas voor goede doelen

 

Meer info bij André Poortman

Sluiten

MLDS

over MLDS

MLDS wil maag-, darm- en leverziekten voorkomen, bestrijden en de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren. De rol die de MLDS hierbij als geen ander inneemt is die van facilitator van wetenschappelijk onderzoek, voorlichter en kennisbron.
www.mlds.nl

Campagnes voor MLDS:

 • vrijwilligerswerving (collectanten)

 


Meer info bij Sarieke Bronkhorst

 

Sluiten

Natuurmonumenten

over Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is een vereniging die zorgt voor de natuur in Nederland. Dat doen we door natuurgebieden aan te kopen, duurzaam te beheren en door op te komen voor de belangen van de natuur
www.natuurmonumenten.nl

Campagnes voor Natuurmonumenten:

 • vrijwilligerswerving

 

 

Meer info bij Jelmer Slager

Sluiten

Nederlands BijbelGenootschap

over NBG

Het Nederlands Bijbelgenootschap vertaalt en verspreidt de Bijbel in het eigen taalgebied en ondersteunt de vertaling en de verspreiding van de Bijbel wereldwijd. Ons motto is: Zorgen dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt.
www.bijbelgenootschap.nl

Campagnes voor het NBG:

 • happy call eerste giftgevers
 • upgradecampagnes
 • heractivering niet-actieve gevers
 • storneringen
 • telefonisch onderzoek
 • SEPA Kompas voor goede doelen

Meer info bij Sarieke Bronkhorst

Sluiten

Nederland Zoekt

Over Nederland Zoekt

Nederland Zoekt... gaat onderweg met plaatselijke initiatiefnemers om de boodschap van Jezus te leven en relevant te maken. In levensstijl, gemeenschappen, maatschappelijke betrokkenheid en met oog voor kwetsbare mensen.
www.nederlandzoekt.nl

Campagnes voor Nederland Zoekt:

 • conversie AC naar AI

 


Meer info bij Greetje Boxem

Sluiten

Nederlandse PatientenVereniging

over NPV

De NPV is een landelijk werkzame organisatie die zich al 30 jaar inzet voor de zorg voor het leven. De NPV gelooft dat het leven beschermwaardig is en dat het leven alleen kan worden beschermd door solidariteit en zorgzaamheid.
www.npvzorg.nl

Campagnes voor NPV:

 • conversie AC naar AI
 • upgradecampagnes

 

 

Meer info bij Jelmer Slager

Sluiten

Open Doors

over Open Doors

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Dit doet Open Doors door het verspreiden van bijbels en andere christelijke lectuur, het geven van trainingen en het bieden van praktische hulpverlening. Hiermee wil Open Doors de vervolgde kerk versterken.
www.opendoors.nl

Campagnes voor Open Doors:

 • doorlopende SLC
 • happy call eerste giftgevers
 • heractivering niet-actieve gevers
 • conversie AC naar AI
 • SEPA Kompas voor goede doelen

Meer info bij Sarieke Bronkhorst

Sluiten

Oranje Fonds

over Oranje Fonds

Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Het Oranje Fonds wil betrokkenheid in de samenleving bevorderen. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij.
www.oranjefonds.nl

Campagnes voor het Oranje Fonds:

 • Koude werving
 • Conversie AC naar AI

 

Meer info bij Sarieke Bronkhorst

Sluiten

PIT Pro Rege

over PIT Pro Rege

Koninklijke Pit Pro Rege bevordert het welzijn van militairen, veteranen en hun thuisfront door aandacht en waardering voor hen vanuit de samenleving te stimuleren en door welzijnsprojecten en –programma’s te steunen.
www.pitprorege.nl

Campagnes voor PIT Pro Rege: 

 • heractivering niet-actieve gevers

 


Meer info bij Greetje Boxem

Sluiten

Protestantse Kerk in Nederland

over PKN

De Protestantse Kerk is getuige van het geschenk van God: het leven, verzoening, God zelf.  Ze ‘vertelt’ ervan door verkondiging, pastoraal werk, diaconaat, zending en solidariteit met de naaste.
www.pkn.nl 

 Campagnes voor de PKN:

 • happy call belangstellenden
 • telefonisch onderzoek
 • service call
 • SEPA Kompas goede doelen

 

Meer info bij André Poortman

 

 

 

Sluiten

Plan Nederland

over Plan Nederland

Plan steunt kinderen in ontwikkelingslanden en werkt aan blijvende verbeteringen in hun levensomstandigheden en toekomst-perspectief. Plan geeft daarbij extra aandacht aan meisjes. Want meisjes worden achtergesteld en gediscrimineerd. Terwijl juist meisjes de armoedespiraal kunnen doorbreken.
www.plannederland.nl

Campagnes voor Plan:

 • upgradecampagnes
 • heractivering niet-actieve gevers
 • scholen
 • sponsoring

Meer info bij Jelmer Slager

Sluiten

Red een Kind

Over Red een Kind

Kansen voor kinderen vergroten. Daar zet Red een Kind zich voor in. Red een Kind investeert in de verbetering van de omstandigheden van gezinnen, binnen hun eigen dorp.
www.redeenkind.nl

Campagnes voor Red Een Kind:

 • happy call eerste giftgevers
 • conversie AC naar AI
 • upgradecampagnes
 • heractivering niet-actieve gevers
 • sponsoring
 • member get member 

Meer info bij André Poortman

Sluiten

Reumafonds

over Reumafonds

Wij strijden voor een beter leven met reuma vandaag en een wereld zonder reuma morgen. Reuma grijpt dagelijks in op het leven van bijna 2 miljoen mensen. Het Reumafonds wil dat reuma als ziektebeeld verdwijnt. Tot die tijd zetten wij ons in voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met reuma.
www.reumafonds.nl

Campagnes voor Reumafonds:

 • happy call eerste giftgevers
 • heractivering niet-actieve gevers
 • servicecall

Meer info bij Sarieke Bronkhorst

Naar mobiele navigatie