• Mensen willen best geven. Het moet ze alleen wel gevraagd worden.

    Item 0
  • Niemand vindt het leuk gestoord te worden onder het eten. Daarom bellen wij niet tussen 17.00 en 18.30.

    Item 1

Wij geloven dat we de wereld mooier maken door mensen te stimuleren iets goeds te doen voor een ander. Dat doen we door goede doelen en donateurs met elkaar te verbinden. Vanuit die verbinding werven we giften, vrijwilligers en loyaliteit. Zo helpen we goede doelen hun werk te kunnen doen. Al vijftien jaar, iedere dag, voor iedere klant, in ieder gesprek. In ons bellen zijn we een betrouwbare partner van veel goede doelen. Met een breed portfolio en een stevige positie in de markt.
Vanuit onze verbinding met goede doelen helpen we goede doelen ook om hun fondsenwerving te vernieuwen. Wij combineren kennis van de huidige praktijk en zicht op ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden, in een aantal concrete vernieuwingsproducten.  
Omdat we passie hebben voor een betere wereld.

Naar mobiele navigatie