Telemarketing

Outbound

Juist in een tijd waarin de relatie centraal staat in de fondsenwerving, is outbound telemarketing een ontzettend krachtig kanaal. Het geeft u namelijk de mogelijkheid om direct en persoonlijk contact te hebben met donateurs. In een telefoongesprek kunt u direct ingaan op de behoefte van de donateur en op maat een aanbod doen. Dit persoonlijke contact wordt door donateurs op prijs gesteld, en versterkt de relatie. Daarom kunt u de telefoon voor veel verschillende doelen inzetten: vragen over een gift, welkom heten als donateur, verhogen van de steun, informeren over de impact, etc.
Hieronder hebben we op een rij gezet met welke soorten outbound telemarketing wij uw fondsenwerving kunnen ondersteunen.

 • Happy call/ eerste gift gevers 
 • Proefdonateurschap/ tijdelijke steun
 • Reactiveren van donateurs/ NAG-campagnes. 
 • Upgrade van Automatische Incasso-gevers (AI) 
 • Conversie van Acceptgiro-gevers (AC) 
 • Sponsors/ sponsoring 
 • Werving periodieke schenking
 • Nalatenschappen 
 • Abonnementenwerving
 • Vrijwilligerswerving
 • Activeren van kerken, scholen of bedrijven
 • Telefonisch onderzoek

Inbound

De achterdeur dicht
Het behouden van donateurs wordt steeds belangrijker voor goede doelen. Want donateurs switchen steeds sneller. En de kosten voor werving van nieuwe donateur rijst de pan uit. Het opvangen en ombuigen van opzeggingen is een vak apart. Uw medewerkers die opzeggers aan de lijn krijgen zullen dat herkennen. Omdat in ons bellen de relatie altijd centraal gestaan heeft, verstaan wij dat vak. Met onze inbound behoudlijn en behoudconcept kunnen wij een groot deel van de opzeggende donateurs betrokken behouden bij uw doel. 

Altijd bereikbaar, toch?
U wilt graag goed bereikbaar zijn voor uw donateurs. Maar uw receptioniste  heeft ook andere taken, en u laat uw fondsenwerver liever niet de hele dag mutaties doorvoeren. Bovendien bent u alleen tijdens kantoortijden bereikbaar. Christal kan, op de tijden dat u dat wenst, uw servicelijn bemensen, vragen beantwoorden en mutaties doorvoeren. Alles voor tevreden donateurs.